งานเลี้ยงรับรองฉลองเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tet) - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
18698
post-template-default,single,single-post,postid-18698,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

งานเลี้ยงรับรองฉลองเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tet)

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 นางจันทรา กีรติบรรหาร เลขาธิการสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) เป็นตัวแทนสมาคม พร้อมด้วยนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทีมประเทศไทย นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฉลองเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tet) ซึ่งนครโฮจิมินห์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกงสุลและผู้แทนการค้าต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนหอการค้าต่างประเทศในนครโฮจิมินห์ ณ ศาลาว่าการประชาชนนครโฮจิมินห์

ในงานดังกล่าว นายเหวียน ทัน ฟง (Mr. Nguyễn Thành Phong) ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และสรุปผลงานสำคัญด้านต่างๆ ของนครโฮจิมินห์ในรอบปีที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ รองสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้นำความปรารถนาดีจากภาคเอกชนและชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์ เข้าอวยพรปีใหม่แก่ประธานคณะกรรมการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงนครโฮจิมินห์ รวมทั้งแสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของนครโฮจิมินห์ด้วย

No Comments

Post A Comment

shares