งานเลี้ยงรับรองประจำปีของจังหวัดบิ่นห์เยือง - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
18695
post-template-default,single,single-post,postid-18695,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

งานเลี้ยงรับรองประจำปีของจังหวัดบิ่นห์เยือง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีของจังหวัดบิ่นห์เยือง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะระหว่างหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดฯ กับคณะกงสุลและภาคเอกชนจากประเทศต่างๆ โดยภายในงานดังกล่าวมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และประธานคณะกรรมการประชาชน ตลอดจนผู้บริหารจังหวัดฯ เข้าร่วมด้วย ภาคเอกชนจากประเทศต่างๆ รวมถึงกงสุลใหญ่และรองกงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 17 ประเทศ โดยมีนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุล และนางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์เข้าร่วมด้วย
นาย Tran Thanh Liem ประธานคณะกรรมการประชาชน ได้กล่าวปาฐกถาถึงความสำเร็จในการพัฒนาจังหวัด ทำให้ในปีที่ผ่านมา จังหวัดฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าร้อยละ 8.6 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 15 มูลค่า 5,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นจังหวัดฯ ที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดเป็นลำดับที่สามของเวียดนาม นอกจากนี้ นาย Liem ได้แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอัฉริยะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมบทบาทของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ จังหวัดบิ่นห์เยืองเป็นที่ตั้งของภาคเอกชนไทยกว่า 25 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 462 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ บริษัท SCG Srithai และ BJC เป็นต้น

 

No Comments

Post A Comment

shares