ประชุมปรึกษาและรับฟังปัญหา การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
21560
post-template-default,single,single-post,postid-21560,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ประชุมปรึกษาและรับฟังปัญหา การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม(TBA) ได้รับเกียรติจากนางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ให้เข้าร่วมประชุมปรึกษาและรับฟังปัญหา การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับนายณัฐพล ณ สงขลา ท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายอรรจน์สิทธิ์ สร้อยทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนไทย ณ กรุงฮานอย เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน และประเด็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ อาคาร Saigon Center นครโฮจิมินห์

No Comments

Post A Comment

shares