Other Activities - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
17013
paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-17013,page-child,parent-pageid-15957,paged-4,page-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนจากสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “Asia Forum 2019, Vietnam: In An Era of Change, Who are the emerging winners? How Hong Kong can help?” จัดโดย Hong Kong Trade and Hong Kong Business Association Vietnam (HKBAV)“ ณ Riviera Saigon Hotel นครโฮจิมินห์ งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจ สมาคมนักธุรกิจภาคพื้นเอเชียในเวียดนามและสมาคมนักธุรกิจฮ่องกงจากทั่วเอเชีย และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อทางเศรษฐกิจจากผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจแขนงต่างๆในเวียดนาม ในหัวข้อ What makes Vietnam different? Opportunities...

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนของสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “Conference About Solutions For Developing Solar Rooftops” ณ ที่ทำงานของบริษัท Ho Chi Minh City Power Corporation (EVNHCMC) เลขที่ 1 ถนน Vo Van Tan นครโฮจิมินห์ ซึ่งจัดโดย กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และบริษัท Ho Chi Minh City Power Corporation งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับทราบถึงแนวทางของรัฐบาลเวียดนามในการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคา ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวแล้ว ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวียดนามด้วย ในงานนี้ นอกจากการเข้าร่วมของนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ...

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2562 คุณศรัญยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทนในเวียดนาม (TBA) ได้เข้าร่วมงานประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในนครโฮจิมินห์ 2562 ซึ่งจัดโดย Investment and Trade Promotion Centre (ITPC) และ Department of Planning and Investment ณ โรงแรม Rex Hotel เลขที่ 141 Nguyen Hue นครโฮจิมินห์ ในโอกาสนี้ นครโฮจิมินห์ได้แนะนำโครงการลงทุนทั้งหมด 210 โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร การค้า – การบริการ การจัดแต่งเมือง การศึกษา การรักษาสุขภาพ วัฒนธรรม – กีฬา การท่องเที่ยวและความบันเทิงโดยมีความต้องการในการลงทุนคิดเป็นมูลค่า รวมมากกว่า 1.1 พันล้านโด่งเวียดนาม...

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2562 คุณศรัญยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทนในเวียดนาม (TBA) และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Top Thai Brands 2019 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้า SECC เขต 7 นครโฮจิมินห์ งาน Top Thai Brands 2019 ซึ่งจัดขึ้นเพี่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตจากประเทศไทยได้นำเสนอสินค้าและบริการและเจรจาทางการค้ากับบริษัทที่สนใจร่วมธุรกิจเพื่อทำตลาดในประเทศเวียดนาม โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำของไทย เช่น อาหารเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่น สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีบริษัทจากประเทศไทยมาร่วมงานกว่า 250 บริษัท   ...

เรียน สมาชิกทุกท่าน   ขอเชิญร่วมสำรวจเส้นทางในโครงการศึกษาและส่งเสริมลู่ทางการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนในเวียดนามและจีน ในเส้นทางกรุงฮานอย-นครไฮฟอง – กว่างนิงห์-ลางเซิน – นครหนานหนิงระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา น.ส._เชิญ ปธ.สภาหอฯ โครงการสำรวจเส้นทางไฮฟอ โครงการศึกษาและส่งเสริมลู่ทางการค้า การล (ไฟล์ PDF) ...

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 Ms. Piyada Thanataweeratn ที่ปรึกษาอาวุโส และ Ms. Vo Thi Bich Ngoc ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ปฏิบัติการแทนบริษัท SEAC ได้เข้าพบหารือกับนายสันติพงศ์ บินเทพกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ณ สำนักงานสมาคมฯนครโฮจิมินห์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัท SEAC ให้แก่ผู้บริหารและนักธุรกิจชาวไทยในเวียดนาม ต่อไป  ...

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานสงกรานต์ หรืองานวันครอบครัว 2019 จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในบรรยากาศสนุกสนานของ 4 ภาคของไทย โดยทางสมาคมจัดกิจกรรมสอยดาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ Central Group Vietnam, SCG, C.P, Siam Commercial Bank, TAT Ho Chi Minh, Chance & Challenge, Sabeco, KFC, Mega Market, Viet Thai Trung และร้านอาหารผัดไทยและบางกอกหมูกระทะ รวมทั้งสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เวย์ นกแอร์ และเวียดเจ็ต การจัดงานครั้งนี้ได้แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจและความรักสามัคคีของภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และเขตกงสุลในโอกาสวันปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมา...

เรียน สมาชิกทุกท่าน ขอเชิญร่วมเดินทางศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ในเส้นทางตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปอต-ฟุก๊วก-เกียนยาง-เกินเทอ-นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา (10-14 May 2019 ) แบบตอบรับ ...