Other Activities - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
17013
paged,page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-17013,page-child,parent-pageid-15957,paged-6,page-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีของจังหวัดบิ่นห์เยือง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะระหว่างหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดฯ กับคณะกงสุลและภาคเอกชนจากประเทศต่างๆ โดยภายในงานดังกล่าวมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และประธานคณะกรรมการประชาชน ตลอดจนผู้บริหารจังหวัดฯ เข้าร่วมด้วย ภาคเอกชนจากประเทศต่างๆ รวมถึงกงสุลใหญ่และรองกงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 17 ประเทศ โดยมีนายยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุล และนางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์เข้าร่วมด้วย นาย Tran Thanh Liem ประธานคณะกรรมการประชาชน ได้กล่าวปาฐกถาถึงความสำเร็จในการพัฒนาจังหวัด ทำให้ในปีที่ผ่านมา จังหวัดฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าร้อยละ 8.6 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 15 มูลค่า 5,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นจังหวัดฯ ที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดเป็นลำดับที่สามของเวียดนาม นอกจากนี้ นาย Liem ได้แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอัฉริยะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 สหภาพองค์กรมิตรภาพ (HUFO) และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย (5 ธันวาคม 2561) ในงานนี้ท่านกงสุลใหญ่ ท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และท่านประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม เข้าร่วมงาน ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทาง French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam (CCIFV) ได้จัดงาน Beaujolais Nouveau ณ ร้าน Toong ถนน เหงวียน ถิ มินห์ คาย เขต 1 นครโฮจิมินห์ โดยงานในครั้งนี้มีความหมายเพื่อการเฉลิมฉลองและการพบปะกันทางสังคม รวมทั้งยังเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรกันระหว่างฝรั่งเศสและในเวียดนามรวมทั้งประเทศอื่นๆ ผู้ร่วมงานจะได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและอาหารฝรั่งเศสชั้นเยี่ยมจากพ่อครัวชาวฝรั่งเศสและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในนครโฮจิมินห์ งานครั้งนี้ท่านกงสุลใหญ่ ประจำประเทศเวียดนาม สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และ ไทยเทรด ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ...

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามนำโดย คุณศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯและพนักงาน ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ 55B Nguyen Thi Minh Khai , Ho Chi Minh จัดโดยสถาบันโลหิตวิทยาและการถ่ายเลือดแห่งชาติ (The National Institute of Haematology and Blood Transfusion) และสภากาชาดเวียดนาม ในแคมเปญ Hanh Trinh Do (Red Journey) ซึ่งเป็นแคมเปญการรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ในโอกาสนี้บริษัท Lam Son Commerce ได้ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม M-150 จำนวน 70 ลัง เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาบริจาคโลหิต ...

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 คุณศรัญยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ระหว่างผู้นำฝ่ายรัฐบาลจากนครโฮจิมินห์และองค์กรการค้าต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (City Leaders and FDI Enterprises 2018) โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย ศูนย์ส่งเสริมการค้าการลงทุนนครโฮจิมินห์ (ITPC) การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ได้มีการพบปะ ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐประจำนครโฮจิมินห์ และกิจกรรมที่ภาครัฐได้จัดร่วมกับองค์กรการค้าต่างประเทศต่างๆ ปี 2017 พร้อมทั้งเป็นโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐ จะได้รับฟังความคิดเห็นจาก องค์กรการค้าต่างประเทศ และหน่วยงาน สมาคมจากต่างประเทศ ...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามได้รับเชิญเข้าร่วมงานปีใหม่ไทย-กัมพูชา-ลาว-พม่า ณ วัด Pho Minh เขต Go Vap นครโฮจิมินห์ จัดโดย Union of Friendship Organizations Ho Chi Minh City วัด Pho Minh เป็นวัดที่ถือนิกายเถรวาท โดยมีพระสงฆ์จากประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว และพม่า จำพรรษา ในงานบุญครั้งนี้ คุณจันทรา กีรติบรรหาร ได้เป็นตัวแทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) เข้าร่วมงานบุญ ...

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 คุณสันติ สงวนสัตย์ และสันติพงศ์ บินเทพ ได้เป็นตัวแทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ILDEX VIETNAM 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซง่อน หรือ SECC นครโฮจิมินห์ งาน ILDEX เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์น้ำครบวงจร ที่ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยในปีนี้มีบริษัทจากประเทศไทยมาร่วมจัดแสดงงานทั้งหมด 12 บริษัท ...

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 นางจันทรา กีรติบรรหาร เลขาธิการสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) เป็นตัวแทนสมาคม พร้อมด้วยนายณัฐพล ณ สงขลา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทีมประเทศไทย นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฉลองเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tet) ซึ่งนครโฮจิมินห์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกงสุลและผู้แทนการค้าต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนหอการค้าต่างประเทศในนครโฮจิมินห์ ณ ศาลาว่าการประชาชนนครโฮจิมินห์ ในงานดังกล่าว นายเหวียน ทัน ฟง (Mr. Nguyễn Thành Phong) ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และสรุปผลงานสำคัญด้านต่างๆ ของนครโฮจิมินห์ในรอบปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รองสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้นำความปรารถนาดีจากภาคเอกชนและชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์ เข้าอวยพรปีใหม่แก่ประธานคณะกรรมการประชาชน และผู้บริหารระดับสูงนครโฮจิมินห์ รวมทั้งแสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของนครโฮจิมินห์ด้วย ...