เข้าพบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
18871
post-template-default,single,single-post,postid-18871,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

เข้าพบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.ปวีนา กองจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบนางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ณ สำนักงานสมาคม เพื่อปรึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Mini MBA ให้แก่ผู้บริหารและนักธุรกิจชาวไทยในเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหารและผู้จัดการ ให้สามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการต่างๆ ในเชิงการบริหาร และเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารเกิดการตื่นตัว สามารถนำความรู้มาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันได้ และในช่วงค่ำคณะฯได้ร่วมสนทนา ประเด็นดังกล่าวกับประธานสมาคม คุณชิโนรส เบญจชวกุล – รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคลบริษัท ซี.พี.เวียดนาม คุณยุทธฤทธิ์ บุนนาค กงสุล และคุณอรรถพล เลาห์ขจรผู้บริหารบริษัท แหอวน Thien Phuoc ณ ร้าน The Chopsticks Saigon

No Comments

Post A Comment

shares