คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามเข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แด่ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
21533
post-template-default,single,single-post,postid-21533,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามเข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แด่ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) เข้าพบนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อรับโอวาทจากท่านกงสุลใหญ่ และแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังได้หารือเพื่อวางแผนงานในปี 2563 ต่อไปด้วย

No Comments

Post A Comment

shares