คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามเข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แด่เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม - TBA Việt Nam
TBA is abbreviation from the Thai Business (Vietnam) Association. It is a non-governmental and non-profit Organization and is established under the License No. 02/GP-HHDN issued on Feb.26, 1999 by HCMC People’s Committee. As of today, TBA has more than 100 Members. TBA is one of over 22 Foreign Business Groups & Associations in Vietnam and TBA is the first Business Association among ASEAN Business Groups & Associations.
The Thai Business Vietnam Association
21528
post-template-default,single,single-post,postid-21528,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามเข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แด่เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) โดยนางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมฯ ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่อเข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 แด่ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่และกล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมตลอดปีที่ผ่านมา

No Comments

Post A Comment

shares