Language: vi en

TBA ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020


เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2563 น.สศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020 และเยี่ยมชมคูหาแสดงสินค้า บริการ รวมทั้งร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในการผลักดันสินค้า บริการ และการท่องเที่ยวของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองของเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวเวียดนามในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้รู้จักและคุ้นเคยกับสินค้า และบริการไทยมากขึ้น สร้างโอกาสในการเจรจาการค้าและพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าสินค้าไทยและผู้ให้บริการของไทยกับผู้กระจายสินค้าและบริการในท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ โดยสถานที่จัดงาน คือ ศูนย์แสดงสินค้า Can Tho International Exhibition Fair Center (EFC) เลขที่ 108A ถนน Le Loi แขวง Cai Khe เขต Ninh Kieu นครเกิ่นเทอ