Language: vi en

TBA ร่วมกับบริษัท Royal Foods Vietnam Co., Ltd บริจาค เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ณ จังหวัด Nghe An


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ได้ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และบริษัท Royal Foods Vietnam Co., Ltd. (บริษัทสามแม่ครัว) โดยมีนายมงคล บัณฑรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Royal Foods Vietnam Co., Ltd. เป็นผู้แทนเข้าพบคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามของจังหวัด Nghe An เพื่อมอบปลากระป๋องตราสามแม่ครัว จากบริษัท Royal Foods Vietnam จำนวน 10,000 ลัง มูลค่ารวมประมาณ 3,5 พันล้านด่ง เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคโควิด-19