Language: vi en

TBA ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัด Buu Long นครโฮจิมินห์


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563) ณ ห้องปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์ ภายในพระเจดีย์ของวัด Buu Long (วัดนาคาราม) นครโฮจิมินห์

พิธีดังกล่าวมี น.ส ศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีพระเวียน มินห์ เจ้าอาวาสวัด Buu Long เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์รวมจำนวน 8 รูป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานในทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ ภาคเอกชนไทยและชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 60 คน

ประธานสมาคมฯ เริ่มพิธีโดยการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันนมัสการพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล และอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดพระพุทธมนต์ ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเพื่อความสงบสุขของชุมชนชาวไทยให้มีความสุข สุขภาพดีและลดความโศกเศร้า และพระสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 3นาที

จากนั้นประธานสมาคมฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา และ กรวดน้ำรับพรแล้วจึงกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

​​​​​​​