Language: vi en

TBA เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Best Buy 2021


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) โดยมีนายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ รองประธทานฯ นายสุภ ไวศยารัทธ์ กรรมการฯ และนางอุไร เศวตกมล กรรมการฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Best Buy 2021 ที่ห้างสรรพสินค้า Estella Place นครโฮจิมินห์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมด้วย 
ภายในงานมีผู้ประกอบการสินค้าไทยจำนวน 16 ราย มาออกบูธจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง อาหารเสริม อาหารไทยปรุงสำเร็จ เป็นต้น  รวมถึงกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ที่วางขายในงาน โดยแต่ละบูธมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับผู้เดินชมงานด้วย