Language: vi en

TBA เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Vui Tet SongKran 2021


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) โดยมีนายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ รองประธทานฯ นายสันติ สงวนสัตย์ กรรมการฯ นายสันติพงศ์ บินเทพ กรรมการฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Vui Tet SongKran 2021 ที่ MM Mega Market An Phu นครโฮจิมินห์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2564 บริษัท MM Mega Market (Vietnam) จำกัด