Language: vi en

SURVEY ON THAI PEOPLE IN VIETNAM WILLING TO GET VACCINATED AGAINST COVID-19


เรียนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับ
ท่านอาจจะจำได้ว่า ผมเคยเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงฮานอยกำลังจะร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ไทยในนครโฮจิมินห์ ทำการสำรวจจำนวนคนไทยในประเทศเวียดนาม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยที่พำนักอยู่ที่นี่ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อหากมีอะไรเราก็จะได้ติดต่อประชาสัมพันธ์ไปยังท่านได้ในเรื่องต่างๆ และในระยะเฉพาะหน้านี้ก็เพื่อเตรียมข้อมูลเผื่อว่าจะมีช่องทางอย่างไรเกี่ยวกับวัคซีนด้วย

บัดนี้ ผมขอเรียนรายงานเพิ่มเติมว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ขอเวียนส่งแบบสำรวจจำนวนคนไทยในเวียดนาม และความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของคนไทยในเวียดนาม ตามลิ้งก์นี้ครับ 

เราประสานอยู่กับทางสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) ที่จะมาช่วยเราอีกช่องทางหนึ่งด้วย และหากท่านทราบว่ามีคนไทยอยู่ที่ไหนอย่างไรที่เราอาจส่งไปไม่ทั่วถึง ขอความกรุณาท่านช่วยกันแจ้งต่อๆ ไปด้วยครับ

รบกวนทุกท่านให้ข้อมูลเร็วที่สุด ในโอกาสแรก ภายในวันที่  6 ส.ค. 2564 ครับ ขอบพระคุณครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeraUzXLjY6pYuZ-SEZ5mL-O3e3UBjsnWoocOV6fLYj8p-uMQ/viewform