Language Language
 
 Quốc khánh Thái Lan 5/12/2017
» Sự kiện » Sự Kiện TBA » Quốc khánh Thái Lan 5/12/2017

Quốc khánh Thái Lan 5/12/2017

ด้วยสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ มีกำหนดจะจัดงานวันชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (77 Tran Quoc Thao St, Dist 3, HCMC) เพื่อเป็นโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้พบปะ รับประทานอาหารและทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมใจของชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง