Language Language
 
Regional Chambers Networking II
» Tin tức » Tin Tức Hiệp Hội » Regional Chambers Networking II

Regional Chambers Networking II

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คุณศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม(TBA)ได้เข้าร่วมงาน “Regional Chambers Networking II” ซึ่งจัดโดย Malaysia Business Chamber ณ The Reverie Saigon Hotel, HCMC โดยทั้งนี้คุณศรัณยาได้รับเกียรติเชิญขึ้นกล่าวถึงภาพรวมของการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเวียดนามและการเติบโตทางภาคธุรกิจและยังได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างหลายประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

untitled-1504239013.png ditp-1504239415.png 1200x630bb-1504235708.jpg flag-pins-vietnam-thailand-1503458467.jpg tai-xuong-1504237706.jpg